Naše služby

Autorizovaný stavebný inžinier
Poskytujeme kvalifikované služby v oblasti technického, technologického a energetického vybavenia stavieb. Sme odborníkmi na navrhovanie a riešenie súvisiacich problémov, aby sme zabezpečili efektívne a funkčné riešenia pre našich klientov.
Vypracovanie dokumentácie a projektov
Zaoberáme sa vypracovaním dokumentácie a projektov pre jednoduché stavby, drobné stavby a zmeny týchto stavieb. Vytvárame presné a detailné projekty, ktoré zodpovedajú potrebám a požiadavkám našich klientov.
Energetická certifikácia budov
Poskytujeme služby energetických certifikácií budov pre miesto spotreby energie. Skúmame tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov a vypracovávame súvisiace certifikáty, ktoré slúžia na zhodnotenie energetickej efektívnosti a zlepšenie energetického výkonu budov.
Energetický audit
Venujeme sa aj vykonávaniu činnosti energetických auditorov. Sledujeme a analyzujeme energetickú efektívnosť budov a navrhujeme opatrenia na znižovanie spotreby energie a optimalizáciu prevádzky.
Poskytovanie energetickej služby
Ponúkame energetické služby s garantovanou úsporou energie. Pomáhame našim klientom dosiahnuť maximálnu energetickú efektívnosť a minimalizovať náklady na energiu prostredníctvom profesionálnych a na mieru šitých riešení.
Termovízne meranie budov
Jednou z našich špecializácií je termovízne meranie budov, využívajúce technológiu termovízie. Termovízia je neinvazívna metóda, ktorá nám umožňuje získavať tepelné obrazy povrchov objektov. Tieto obrazy nám poskytujú dôležité informácie o tepelnej straty, tepelných mostoch, vhodných zatepľovacích systémoch, poruchách vykurovacieho systému a ďalších tepelno-energetických nedostatkoch budov.